Artist

The 3331 ART FAIR introduces emerging artists active with or without gallery representation, including those working in alternative spaces, with wide-ranging styles of production and presentation. This year, the 1F Main Gallery even features a specially curated exhibition of works by artists that drove the post-60’s Japanese art scene essential to the context of contemporary art.

Main Gallery

Special exhibition "After YUSATSU"

Noboru Takayama
Noboru Tsubaki
Katsuhiko Hibino
Hiroshi Fuji
Kosai Hori
Yuta Akiyama
Hisako Inoue
En Iwamura
Koutarou Ushijima
Ayako Ebata
Mio Ebisu
Mai Endo
Ari Ookubo
Mai Ohara
Teppei Okada
Mari Katayama
Masamitsu Katsu
Ryo Kawada
Satoshi Kikuya
Insook Kim
Sajik Kim
Takeshi Kimura
Kyun-Chome
Satoshi Kunimasa
Nana Kuromiya
Manabu Kosaka
Sayoko Kobayashi
Masakatsu Kondo
Kouheita Saito
Yuriko Sasaoka
Hana Sawada
Ryota Shimamoto
Kazumi Shimode
Ai Sugiura
Takuro Sugiyama
Ana Scripcariu-Ochiai
Atsushi Suzuki
Nozomi Suzuki
Koju Takahashi
Yuske Taninaka
Taki Tamada
Yuki Tsukiyama
Keiichiro Terae
Miyako Tengyu
Masanori Tomita
Makoto Nakada
Taichi Nakamura
Taishi Nishi
Reona Nishinaga
Masakazu Fukuta
Rintaro Fuse
Takaharu Hori
Keisuke Matsuda
Hiromi Miyakita
Hozumi Miyamoto
Eriko Mukai
Satoshi Murakami
Soichiro Murata
Naoko Murata
Atsuko Mochida
Eiki Mori
Chinatsu Yasuhara
Shino Yanai
Ayaka Yamamoto
Seiko Yamamoto
Keiso Yo
Daigoro Yonekura
Chunghsuan Lan
Jong-Ok Ri
AINWOODS
Mara Cozzolino

(Updated 2019.01.08)

Gymnasium Area

Coming Soon

Classroom Area

ucnv[AKIBATAMABI21]
Yukari Motoyama[AKIBATAMABI21]
Muku Kobayashi[AKIBATAMABI21]
Mitsuru Tokisato[AKIBATAMABI21]
Tomoo SEKI[Gallery OUT of PLACE TOKIO]
Kyohei Naito[Bambinart Gallery]
Laura Boswell[CFSHE Gallery]
Mara Cozzolino[CFSHE Gallery]
Taki Tamada[Gallery KIDO Press]
Shino Yanai[sagcho archives]

(Updated 2019.01.08)