Prize・Selector

Prize
Selector

Shingo Suzuki

Artist/Graphic designer

鈴木 真梧

Photo by Kenta Onoguchi

Shingo Suzuki Award